06-17084874 info@egone.nl
Selecteer een pagina

Als enige directbetrokkene, woonachtig in het zuiden des lands, viel de zorg voor mijn moeder mij erg zwaar. Haar gestaag afnemende gezondheid bracht in toenemende mate problemen met zich mee. Door de inzet, empathie en de organisatie van mw. Klijsen kon een klein netwerkje worden opgezet, waardoor er dagelijks iemand bij mijn moeder in de woning aanwezig zou kunnen zijn. Veel overleg en uitgebreide verslaggeving, ondermeer via Whats-app, zorgde ervoor dat acties snel in daden werden omgezet. Ook heeft Esthers doortastend optreden ervoor gezorgd dat een tijdige spoedopname in het ziekenhuis gerealiseerd kon worden en waardoor erger is voorkomen. Esthers aanbod om, in geval van nood, op haar te mogen rekenen, heeft mij van veel zorg ontlast!