06-17084874 info@egone.nl
Selecteer een pagina

In februari 2016 kreeg mijn moeder de diagnose longkanker. Mijn moeder heeft er bewust voor gekozen om zich niet te laten behandelen. Niet lang daarna werd mijn moeder ziek en bestond er behoefte aan professionele verzorging. Ik ben in het geheel niet thuis in deze materie dus via de assistente van de huisarts, kreeg ik het verzoek contact te zoeken met Esther Klijsen, een ZZP-zorgverlener met goede referenties. Direct vanaf het moment waarop Esther de zorg voor mijn moeder voor een zeer groot deel overnam ontstond er een prettige band met Esther. Zij is meer dan alleen een zorgverlener zoals wij die traditiegetrouw kennen.

Het nadeel van Esther, die als ZZP’er ervoor gekozen heeft om alleen door de weeks zorg te verlenen, is dat zij niet in het weekend werkt, uitzonderingen daargelaten. De familie heeft toch voor Esther gekozen, deze keuze heeft alles te maken met de zeer bijzondere band die wij met Esther hebben opgebouwd en de mogelijkheid dat wij als familie, voor wat betreft de weekenden, zo goed als mogelijk de zorg hebben kunnen waarnemen.

Esther is een prima zorgverlener die met respect en aandacht omgaat met degene die zij verzorgt maar ook de nodige sturing geeft aan de familie en alle zaken regelt die op dat moment noodzakelijk zijn. Daarnaast is Esther iemand die positief en opgewekt is en met haar goede humeur voor de soms broodnodige hilariteit zorgt. Esther is iemand die ik als zorgverlener aan een ieder kan aanbevelen.